Invoice Discounting met kredietverzekering

Financiering van uw facturen en bescherming tegen insolventierisico: Het debiteurenbeheer blijft u zelf doen!

Waarom kiezen voor Invoice Discounting met kredietverzekering?

 • Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
  • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande debiteuren.
  • Een ongelimiteerde financiering van uw handelsvorderingen/debiteuren: het financieringsvolume past zich aan aan uw omzet.
  • Een eenvoudig beheer van liquiditeit dankzij een permanente financieringsstroom.
 • Om uw debiteuren te verzekeren
  • Opvolging en zekerheid met betrekking tot de kredietwaardigheid van uw klanten.
  • 100% dekking van het insolventierisico op uw handelsvorderingen binnen de aan uw klanten toegekende kredietlimieten.
  • Mogelijkheid om uw bestaande kredietverzekering te behouden.
  • Dankzij onze internationale partners, de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten.
 • Een permanente informatiestroom
  • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie betreffende uw handelsvorderingen online beschikbaar
  • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen
  • Regelmatige informatieverstrekking

En hoe werkt dit nu ?

 1. Het contract Invoice Discounting kan genotificeerd zijn of confidentieel. In geval van een genotificeerd contract, worden uw klanten geïnformeerd van het bestaan van het factoringcontract. In geval van een confidentieel contract hebben zij géén kennis van de verpanding van uw handelsvorderingen aan Eurofactor.
 2. Vanaf de start van uw contract en gedurende de looptijd ervan, wordt de kredietwaardigheid van uw klanten gemonitord. In geval u al over een kredietverzekering beschikt, dan kan deze aan ons worden verpand en worden de al toegekende kredietlimieten gebruikt in het beheer van uw factoringcontract.
 3. Indien uw kredietverzekering via Eurofactor wordt afgesloten worden uw handelsvorderingen 100% kredietverzekerd binnen toegekende kredietlimieten (méér dus dan bij de klassieke kredietverzekeraars). Dit stelt u in staat om te verkopen zonder eigen risico.
 4. Wij hebben géén invloed op uw debiteurenadministratie. U blijft uw gebruikelijke facturatieproces volgen.
 5. Wij verwerken uw handelsvorderingen dagelijks en wij maken u onmiddellijk gemiddeld 90% van het factuurbedrag inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt bij betaling van de factuur door de debiteur aan Eurofactor, aan u overgemaakt. Deze “waarborg” dient als buffer om eventuele inhoudingen op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen, disputen etc.).
 6. De betaling van de facturen door uw klanten vindt plaats op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor met een verwijzing naar uw onderneming. Het niet gefinancierde saldo wordt u,  bij betaling van het volledige factuurbedrag door de debiteur aan Eurofactor, overgemaakt. Of bij insolvabiliteit van uw klant, middels een schade-uitkering.