Full Service Factoring zonder kredietverzekering

Een totaaloplossing : financiering, opvolging van uw nationale en internationale klanten zonder kredietverzekering.

Waarom kiezen voor full factoring zonder kredietverzekering?

 • Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
  • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande handelsvorderingen.
  • Een ongelimiteerde financiering van uw handelsvorderingen/debiteuren:het financieringsvolume paxt zich aan aan uw omzet.
  • Een eenvoudig beheer van liquiditeit, dankzij een permanente financieringsstroom.
 • Om u te voorzien van kredietinformatie over uw debiteuren
  • Opvolging en zekerheid met betrekkking tot de kredietwaardigheid van uw klanten op basis van kredietlimieten.
  • Dankzij onze internationale partners, de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten.
 • Om uw rentabiliteit te verbeteren
  • Beperken en vermindering van het bedrag aan afschrijvingen op handelsvorderingen/debiteuren, door ons professionele debiteurenbeheer.
  • Voordeligere inkoopvoorwaarden bij uw leveranciers.
  • Juridisch incasso van uw openstaande handelsvorderingen.
 • Om uw balans te optimaliseren
  • Optimalisatie van uw financiële ratio’s (bijv. solvabiliteitsratio) dankzij balansinkorting door de verpanding van uw handelsvorderingen zonder aansprakelijkheid (non recourse).
  • Verbetering van de rating van uw bedrijf (Basel III).
 • Een permanente informatiestroom
  • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie betreffende uw handelsvorderingen 24/7 online beschikbaar.
  • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen.

 

En hoe werkt dit nu ?

 1. Onze samenwerking is gebaseerd op een factoringcontract. Dit factoringcontract is genotificeerd: dit betekent dat uw klanten geïnformeerd worden van de verpanding van uw handelsvorderingen aan Eurofactor.
 2. Uw handelsvorderingen worden niet verzekerd, maar uw klanten worden door Eurofactor wel op kredietwaardigheid beoordeeld middels toewijzing van financieringslimieten.
 3. Na levering van uw producten en/of diensten maakt u een factuur op, waarop de verpanding van de vordering wordt vermeld. U brengt uw klant zo op de hoogte van de verpanding van uw handelsvordering aan Eurofactor.
 4. Wij verwerken uw handelsvorderingen dagelijks en maken u onmiddellijk gemiddeld 90% van het factuurbedrag inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt u bij betaling, van de factuur door de debiteur aan Eurofactor, aan u overgemaakt. Deze “waarborg” dient als buffer om eventuele inhoudingen op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen, disputen etc.).
 5. In het kader van uw factoringcontract verzorgen wij de opvolging van uw debiteuren (herinnering, normaal en juridisch incasso) volledig in afstemming met u.
 6. De betaling van de facturen door uw klanten gebeurt op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor en met een verwijzing naar uw onderneming.