Vragen over factoring

Wat dient u aangaande factoring te weten? Door middel van deze vragenlijst (FAQ) geven wij u eenvoudige antwoorden en dus een eerste overzicht betreffende de belangrijkste items bij factoring.

Klik op de vraag om het bijbehorende antwoord te zien:

Wat zijn de voordelen van factoring?

Flexibele financiering

 • Onmiddellijke financiering van maximaal 90% van het bruto factuurbedrag.
 • Extra voordeel ten aanzien van (mogelijke) inkoopkortingen.
 • Verbetering van de solvabiliteitsratio en algemene rating van de kredietwaardigheid van uw bedrijf.
 • Versteviging van het concurrentievoordeel dankzij extra liquiditeit.
 • Financiering die meegroeit met uw omzet waardoor liquiditeitsproblemen vermeden worden.

Risicominimalisering

 • Risicodekking ter hoogte van 100%.
 • Accurate informatie aangaande de kredietwaardigheid van uw debiteuren – meer zekerheid bij export activiteiten.
 • Betere anticipatie van omzet en budget.
 • Verificatie mogelijkheden om een gezonde klantenportefeuille te garanderen.

Administratieve ontlastingen

 • Outsourcing van het beheer, de boekhouding en de debiteurenopvolging.
 • Juridische incasso bij vervallen vorderingen.
 • Outsourcing van de debiteurenbewaking vermijdt conflictsituaties in uw commerciële relaties.
 • Permanente solvabiliteitsbewaking.
 • Verbetering van de betalingsgewoonten van uw debiteuren.
Welke effecten heeft factoring op de balans?

Door factoring creëert u onmiddellijk werkkapitaal op basis van uw vlottende activa. De vrijgekomen liquide middelen kunnen worden gebruikt voor het financieren van de aankoop-, de stock- en de verkoopcyclus. Door onze off-balance oplossingen verminderen uw schulden en verbeteren dus uw solvabiliteits- en liquiditeitsratio.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen om aanmerking te komen voor factoring?

We kunnen u onze diensten aanbieden indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Productie en verkoop van goederen of diensten die volledig hebben plaatsgevonden wanneer de factuur wordt opgemaakt.
 • Handelsvorderingen met een betalingstermijn van minder dan vier maanden.
 • Goede en adequate debiteuren administratie.
 • Alleen business to bussines (B2B). Wij financieren geen particulieren/consumenten vorderingen.
 • Gevarieerde spreiding van klantenportefeuille.
 • Vorderingen die vrij en onbelast zijn (“ban on assignment”, “compensatie”, “terugzending van goederen”).
Hoe hoog moet de bruto jaaromzet van de onderneming zijn bedragen bij factoring ?

Vanaf 5 miljoen euro voor Full Factoring en 7.5 miljoen euro voor Invoice Discounting.

Welke branches zijn niet geschikt voor factoring?

Bepaalde activiteiten in de bouwsector, financiering van projecten en ingenieur gerelateerde taken kunnen mogelijk zorgen voor een resultaatsverbintenis of termijnfacturatie, wat niet kan worden opgenomen in een factoring contract.

Hoe hoog zijn de kosten bij factoring?

Om u een voorstel te kunnen maken, hebben we gedetailleerde informatie nodig. De condities voor factorloon zijn afhankelijk van de omzet, de eigenschappen van de debiteuren, de gemiddelde factuurwaarde en het aantal debiteuren. Bij exportfactoring hangt deze kostprijs eveneens af van de landen waarnaar wordt geëxporteerd. De factoringcommissie zal op basis van deze gegevens worden berekend en kan eveneens de kosten inzake risicodekking op uw debiteuren omvatten. De intrestvoet is toepasbaar op de financiering en hangt samen met het risicoprofiel en de financieringsruimte die voorzien wordt.

Neem rechtstreeks contact met ons op of vul het aanvraagformulier voor het bekomen van een offerte online in.