Commercial Finance Know-How

Wat houdt factoring in?

Factoring is een veelzijdige financiële dienstverlening waar ondernemingen uit de industrie, groothandel en dienstverlenende sector steeds vaker gebruik van maken.

De drie belangrijke peilers van factoring zijn:

  • liquiditeit: flexibele financieringsvormen die evolueren op basis van uw omzet
  • zekerheid: bescherming tegen oninbare vorderingen
  • service: debiteurenbeheer

Hoe werkt factoring?

1. In een raamcontract bepalen we de toekomstig te verpanden vorderingen.

2. Aan het begin van de samenwerking, als ook tijdens de samenwerking, worden er aan uw debiteuren krediet- of financieringslimieten toegekend. De limiet die we geven, komt overeen met het maximum bedrag waarmee we het financierings- of solvabiliteitsrisico willen dekken.

3. De vorderingen zijn gefinancierd en/of risicogedekt ten behoeve van de afgegeven limiet voor het kredietlimiet, zodat u met een gerust hart zaken kan doen.

4. Bij een genotificeerd contract wordt er na levering van de goederen/diensten een factuur opgemaakt waarop vermeld staat dat de factuur verpand is aan Eurofactor. In geval van een confidential of niet-genotificeerd contract is uw debiteur niet op de hoogte van het bestaan van een overeenkomst met Eurofactor.

5. U verpandt continue de facturen waarna we u onmiddellijk 80 à 90% bevoorschotten binnen de financierings- en/of kredietlimieten. 10 tot 20% retentie wordt ingehouden om potentiële minwaarden (creditnota's, disputen, kortingen etc.) te dekken.

6. In het kader van het debiteurenbeheer verzekeren wij de debiteurenopvolging en stellen alles in staat om uw debiteuren op tijd te laten betalen. De aanmanings- en incassoprocedure kan samen overeengekomen worden.

7. De niet gefinancierde retentie zal vrijkomen bij de debiteurenbetaling of in geval van een verzekerde vordering, 120 dagen na de betalingstermijn.